Connovate Low Cost Building System

Teknologi

Connovate Low Cost byggesystem

På grund af stadig voksende befolkningstal koncentreret om udviklingslandenes urbane metropoler er der opstået stor efterspørgsel efter robuste og billige huse til nybyggeri og rekonstruktion af slumområder.
“Connovate Low Cost Building System” søger at imødegå dette behov ved at producere enkle, robuste huse, som kan fremstilles lokalt på specialudviklede mobile produktionsanlæg og med brug af lokale råvarer.
Byggesystemet er designet så husene enkelt og hurtigt kan opstilles og samles af ufaglært arbejdskraft og med ganske få hjælpemidler i form af værktøj og byggepladsfaciliteter. Det enkle design minimerer risiko for fejl ved byggeri.
Husene opføres af slanke lette sandwichelementer med en kerne af effektiv isolering. Både tag og facader udføres som sandwichelementer i højstyrkebeton. Taget kan dog også tilpasses lokale traditioner med betontegl, metaltag m.v.
Systemet er designet med mulighed for at integrere lokal energiproduktion på taget vha. solceller+solfangere samt opsamling af regnvand. “Connovate Low Cost Building System” er med stor succes blevet afprøvet ved en række byggerier i Sydafrika, hvor lokal arbejdskraft er blevet trænet til at bygge husene.
Systemets Karakteristika:

  • Lave omkostninger for opstart af produktion
  • Lokal fremstilling af elementer på mobile produktionsanlæg
  • Brug af lokale råvarer
  • Benyttelse af lokal arbejdskraft
  • Robuste og holdbare elementer (resistente over for skadedyr og nedbrydning)
  • Brandsikkerhed
  • Lav pris
  • Enkelt systemdesign sikrer høj produktivitet
  • Hurtig montage
  • Reduceret risiko for fejl i byggeriet