U-værdi

Renoveringspaneler

Renoveringspaneler
Elementer produceres med U-værdier fra 0,15-0,06 W/m2k.
Forøgelse af en bygnings ydervægge op til 250 mm forøger ikke byggeriets BBR areal.

Min. Krav W/(m2k)
Ved nybyggeri
BR10 0,15 W/mK BR15 0,12 W/mK BR20 0,09 W/mK
Renoveringspanel monteret på eksisterende sandwichelement 240mm

185mm

220mm

275mm

Renoveringspanel monteret på     eksisterende sandwichelement 300mm 180mm 215mm

275mm

 

Eksisterende sandwichelement 240 mm
Opbygning: 70 mm forplade, 50 mm isolering, 120 mm bagplade.

Eksisterende sandwichelement 300 mm
Opbygning: 70 mm forplade, 50 mm isolering, 180 mm bagplade.