Brand sandwichelementer

Sandwichelementer

Sandwichelementer er brandgodkendt hos DBI til R 60 A2-s1,d0

Forudsætninger for test:

Elementhøjde 3,6 meter

Lasten svare til vægten af en 4 etagers bygning med 12 meters spænd på huldæk og en normal gulvopbygning.