Ungdomsboliger på Aarhus havn

Architect

Ungdomsboliger på Aarhus havn

Boligforeningen Ringgardens Havnehus er et ungdomsbolighøjhus, bygget som et enkelt og samtidig markant 12-etagers højt lavenergiklasses hus (klasse 2025). Byggeriet og er resultat af en arkitektkonkurrence afholdt i 2011, vundet af Arkitema Architects, og opført med Mylenberg som totalentreprenør.

Byggeriet er opført med hvide Connovate-elementer fra Ambercon. Elementerne er produceret med traditionel bærende betonbagvægge, og har en samlet U-værdi på under 0,09 W/m2k. På grund af tykkelsen på de traditionelt udførte betonbagvægge og bygningens højde på 12 etager, er den samlede vægtykkelse på byggeriet 520 mm.

Som et markant grafisk virkemiddel er facaderne udført med fritlagte felter (rammer) omkring vinduerne, der indgår i bygningens samlede arkitektoniske udtryk, og danner sammenhæng med bygningens facademonterede solceller på husets syd-øst facade. Byggeriet er opført med en stor 6-etagers udskæring i husets bygningskrop, hvor facaderne er beklædt med en varm gylden sandwich-facadeplade i aluminium. Beklædningen danner en flot kontrast til de hvide højstyrkebetonfacader.

Med solceller på hele tagfladen og solpaneler på facaden mod Bernhardt Jensens Boulevard kombineret med en meget høj isoleringsgrad, vil huset producere nok energi til at dække varmeforbruget og bygningens elforbrug.