Nyheder uge 40

Fredag d. 27 september afholdte Connovate en reception i anledning af afslutningen af et meget vellykket 3 årigt Højteknologifond udviklingsarbejde. Dagen var derudover en indvielse af Connovate testbygning, bygget ved DTU i Lyngby. Bygningen danner ramme om hele 6 Ph. D. studerendes forskningsarbejde, og vil de kommende år blive brugt til at dokumentere og undersøge byggesystemets udvikling og performance over tid.

På dagen var der indlæg hvor – Thomas Bjerre (kommunikationschef Højteknologifonden) , Henrik Stang (professor DTU), Rolf Kjær (kreativ leder Arkitema) og Torben Enggaard (CEO Ambercon) belyste Connovateprojektet set fra henholdsvis et fond – , forskning, innovation og produktions perspektiv.

Dagen blev afsluttet med rundvisning i testhuset, hvor der var mulighed for at stille spørgsmål til de involverede Ph. D. studerende, og have hyggeligt samvær mellem gæster og de involverede parter.