8 boligblokke i Rosenhøj

Ambercon er godt i gang med levering og opsætning af elementer til den 7. af i alt 8 boligblokke i Rosenhøj.
I løbet af efteråret 2015 afsluttes arbejdet. De første blokke i bebyggelsen er nu helt færdige og ibrugtaget.
Den meget effektive efterisolering med Connovate elementer har skab en helt ny komfort for beboerne.
En af beboerne i en gavllejlighed har således kunne afslutte sin fyrings sæson allerede d. 24. februar, hvor der tidligere var
store kulde gener fra de dårligt isolerede ydervægge.
Bebyggelsen er i sin helhed også ved at tage form med forskellige materialer og udtryk på boligerne og helt nyt landskab mellem husene.